dutch submarines

Geschiedenis

In 1974 kondigde de Koninklijke Marine via het 10-jarenplan Defensienota 1974    van het Ministerie van Defensie aan dat het zijn verouderde Dolfijn-klasse  onderzeeërs wilde vervangen.

Ontwerp

onderzeeërs zijn ongebruikelijk omdat ze in plaats van een kruisvormig samenstel van achterstevenduikvliegtuigen en roeren, vier gecombineerde roeren en duikvliegtuigen monteren in een “X” -configuratie.

Onderzeese commandocursus

onderzeeërs worden gebruikt voor de Submarine Command Course (SMCC) voor zowel nationale als internationale kandidaten , die toekomstige commandanten van conventionele onderzeeërs selecteren en trainen.

over ons

wie zijn we

Marine team: we zijn een hele professioneel team . we bestaan uit drie leden (een gezagvoerder, gezagvoerder assistants en een medewerker